سیستم اطلاع رسانی کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
ورود به سیستم
نسخه     93.102.327
 
 
Captcha
متن تصویر   

امروز: جمعه 17 مهر 1394
54.242.10.196 : IPAddress
Untitled Page

اساتید محترم میتوانند وضعیت غیبت و جبرانی های

ثبت شده توسط دفتر اساتید را دربخش حضورغیاب اساتید

رویت نمایند